اطلاعات تماس
تلفن
۷۷۶۰۴۲۷۲ ۲۱ ۰۰۹۸
۷۷۶۵۳۸۶۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۷۷۶۲۶۳۵۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۳۸۷۶۳۰۳ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان طالاقانی ، ابتدای بهار شمالی ، مجتمع تاسیساتی بهار امین ، طبقه همکف ، پلاک 41

نیبکو صنعت

تلفن

  • ۷۷۶۰۴۲۷۲ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۷۷۶۵۳۸۶۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۷۷۶۲۶۳۵۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۲۳۸۷۶۳۰۳ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   خیابان طالاقانی ، ابتدای بهار شمالی ، مجتمع تاسیساتی بهار امین ، طبقه همکف ، پلاک 41

  خروجی اخبار


  لینک های مرتبط